+386 5 663 77 00
zgodbeoribistvu@zrs-kp.si

Projektne šole

OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE:
ŠOLA S TRADICIJO

Na naši osnovni šoli s podružnico v Sv. Antonu (710 učencev, 36 oddelkov) skupaj s starši oblikujemo vedoželjne, okoljsko ozaveščene in strpne učence z občutkom lastne vrednosti. S skupnimi močmi, sodelovanjem in povezanostjo zagotavljamo optimalen razvoj učencev. Prizadevamo si, da bi se učenci na šoli dobro počutili in pridobili kakovostno znanje. Skupaj z družino želimo oblikovati posameznika, ki bo kos izzivom sodobnega časa.

Spletna stran: https://www.os-ev-prade.si/

 

OSNOVNA ŠOLA ANKARAN:
ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST

Otroke v našem vrtcu in učence v naši šoli pripravljamo za življenje s pomočjo klasičnih in sodobnih pristopov ter naravnih danosti v občini Ankaran, saj jih vzgajamo in učimo za sedanjost in prihodnost.

Spletna stran: https://osv-ankaran.si/sola

 

OSNOVNA ŠOLA VINCENZO DIEGO DE CASTRO:
TRADICIJA IN PRENOVA

Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom v Piranu  je stopila na svojo pot v 15. stoletju,  jezik in kulture našega ozemlja pa prenašala iz roda v rod  vse do današnjih dni.   V  toku časa in spreminjajoči se večkulturni družbi  je izdelala lastno izobraževalno pot in se tako uspela odzivati na spremembe. Od leta 1997 je  tudi UNESCO šola.

Spletna stran: http://scuoladecastro.si/

 

OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC:
SKUPAJ V MREŽI

Osnovna šola Vojke Šmuc (744 učencev) združuje učence različnih narodnosti in kultur, kjer učitelji v sodelovanju s starši gradijo na znanju, strpnosti, spoznavanju drugih kultur ter vzornem vedenju učencev, hkrati pa skušajo obdržati tradicijo obmorskega in ribiškega mesta Izola.

Spletna stran: http://www.osvsmuc.si/

 

OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA

Osnovno šolo Dante Alighieri (osnovna šola skupaj z vrtcem) obiskuje 192 učencev in 134 otrok iz različnih okolij. Smo šola z italijanskim učnim jezikom, ki spodbuja otroke, da rastejo v medsebojnem spoštovanju, prijateljstvu, spoznavanju in multikulturnosti.

Spletna stran: dante-alighieri.si

 

OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE:
Z ROKO V ROKI

OŠ Sečovlje obiskuje 270 učencev, od tega 20 na POŠ v Sv. Petru. Pod okrilje šole spada tudi vrtec s 7 oddelki. Naše skupne cilje uresničujemo s povezovanjem in vključevanjem vseh, od najmlajših v vrtcu do okolja, ki ga zaznamuje bogata kulturna in naravna dediščina.

Spletna stran: https://www.ossecovlje.si/

 

OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO:
ŽIVETI KULTURO, USTVARITI PRILOŽNOSTI

Učiti se v večjezičnem okolju naše šole, ki jo obiskuje 290 učencev v 24 oddelkih, pomeni razvijati ključne kompetence za potrebe bodočega  delovnega okolja. Na naši šoli vzgajamo državljane prihodnosti, sposobnih soočiti se z izzivi in ​​odprtih za novosti.

Spletna stran: www.vergerio.si

 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA:
ŠOLA S POGLEDOM V SVET

Naša šola (755 učencev, 33 oddelkov) je okno v svet, ki zre proti simbolu Slovencev, Triglavu in se ustavi na strmi obali slovenskih ribičev. Učitelje, učence in starše povezuje svoboden duh, radovednost, vedoželjnost in spoštljivost. Skupaj to širino nosimo s seboj v svet.

Spletna stran: http://www.antonukmar.si/

 

OSNOVNA ŠOLA KOPER:
SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Na Osnovni šoli Koper (976 učencev,40 oddelkov) sprejemamo nova spoznanja, izzive in priložnosti z dobrim načrtovanjem, spremljanjem, ustvarjanjem spodbudnega in varnega učnega okolja, z bogatenjem socialnih stikov in oblikovanjem šolskega prostora.

Spletna stran: http://www.os-koper.si/

 

OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER:

V naši »rumeni hiši« nedaleč stran od morja, ki jo obiskuje 625 učencev v 26 oddelkih, z vedoželjnostjo, ustvarjalnostjo in pogledom usmerjenim v prihodnost, skupno udejanjamo našo vizijo: » V spodbudnem in varnem okolju z delavnostjo in odgovornostjo pridobivamo znanje in razvijamo svoje sposobnosti«. Zasnovali smo jo na vrednotah, ki so nam skupne: poštenost, spoštovanje, delavnost, odgovornost in znanje.

Spletna stran: http://www.dusanabordona.si

 

OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER – PRIMOŽ HRVATIN:
ŠOLA S POGLEDOM V PRIHODNOST

Naša šola (159 učencev, 9 oddelkov) je učencu prijazna šola, ki zre v prihodnost. Spodbuja in ohranja vseživljenjsko vedoželjnost, ustvarja odlične pogoje za učenje ter vzpostavlja  sodelovalno in ustvarjalno klimo.

Spletna stran: https://www.os-hrvatini.si/

 

 

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER:
ŠOLA V DUHU ČASA

Na Srednji tehniški šoli Koper (809 dijakov, 35 oddelkov) zaposleni skupaj s starši podpiramo odgovorne, samostojne, okoljsko in družbeno ozaveščene ter strpne in empatične dijake. S skupnimi cilji, vizijo, sodelovanjem in povezanostjo je možno premostiti vse ovire in izzive ter spremeniti svet na bolje.

Spletna stran: https://www.sts.si/

 

GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI:
KO TRADICIJA POSTANE PRIHODNOST

Gimnazija Gian Rinaldo Carli je zaradi svoje bogate tradicije in natančno opredeljene  identitete aktivna, dinamična in vsestranska ustanova, katera moč izvira iz svoje 400-letne zgodovine in iz odprtosti za spodbude, ki prihajajo iz mednarodnih kontekstov.

Spletna stran: http://ginnasio-carli.si/

 

GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN:
OBZORJE JE ŠELE ZAČETEK

Gimnazija Antonio Sema v Piranu je srednja šola z italijanskim učnim jezikom. Naši učenci pridobivajo znanje, veščine in kompetence, potrebne za uspešno opravljanje maturitetnega izpita in za nadaljnji študij na univerzitetni ravni.

Spletna stran: http://www.ginnasiosema.net/

 

sl_SISL
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux